Obsah

Predsedníctvo obecného mládežníckeho parlamentu obce Dunajská Lužná
 
Adam Csanyi
predseda obecného mládežníckeho parlamentu obce Dunajská Lužná
 
Tomáš Vircsík
1. podpredseda obecného mládežníckeho parlamentu obce Dunajská Lužná

Lukáš Rehák
2. podpredseda obecného mládežníckeho parlamentu obce Dunajská Lužná
 
 
Ďalší členovia obecného mládežníckeho parlamentu obce Dunajská Lužná
Tamara Trebulová