Obsah

Schválený rozpočet obce Dunajská Lužná na rok 2014 a na roky 2015-2016  

 

Uznesením číslo 2014/02-04 zo dňa 25.02.2014 bol schválený programový rozpočet obce Dunajská Lužná na rok 2014-2016

Programový rozpočet obce Dunajská Lužná na rok 2014-2016 (príloha k uzneseniu č. 2014/02-04 zo dňa 25.02.2014)

Zverejnené (po schválení obecným zastupiteľstvom) dňa: 13. 3. 2014


Uznesením číslo 2013/11-04 zo dňa 17.12.2013 bol schválený rozpočet obce Dunajská Lužná na rok 2014. Rovnakým uznesením obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie viacročný rozpočet obce na roky 2015 a 2016.

Schválený rozpočet, bežné výdavky na rok 2014
Schválený rozpočet, bežné príjmy na rok 2014
Schválený rozpočet, kapitálové výdavky na rok 2014
Schválený rozpočet, kapitálové príjmy na rok 2014
Schválený rozpočet na rok 2014 a roky 2015, 2016 - príjmy
Schválený rozpočet na rok 2014 a roky 2015, 2016 - výdavky

Zverejnené (po schválení obecným zastupiteľstvom) dňa: 18.1.2014

Záverečný účet obce Dunajská Lužná za rok 2014

Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Dunajská Lužná k 31.12.2014