Obsah

Schválený rozpočet obce Dunajská Lužná na rok 2015 a na roky 2016-2017 

Uznesením číslo 2015 / 02-05 zo dňa 24.02.2015 bol schválený Programový rozpočet obce Dunajská Lužná na rok 2015-2017.

Programový rozpočet obce Dunajská Lužná na rok 2015-2017

Schválený rozpočet, bežné výdavky na rok 2015
Schválený rozpočet, bežné príjmy na rok 2015
Schválený rozpočet, kapitálové výdavky na rok 2015
Schválený rozpočet, kapitálové príjmy na rok 2015

Zverejnené (po schválení obecným zastupiteľstvom) dňa: 05.03.2015

Záverečný účet obce Dunajská Lužná za rok 2015