Obsah

1. rozpočtové opatrenie 2021

Uznesením č. 2021/04-9 zo dňa 30.06.2021 obecné zastupiteľstvo schválilo na svojom zasadnutí rozpočtové opatrenie č. 1/2021:

1. RO 2021 - Kapitálové výdavky

1. RO 2021 - Bežné príjmy

1. RO 2021 - Bežné výdavky

1. RO 2021 - Kapitálové príjmy