Obsah

Sadzobníky poplatkov                                                     INTERNÁ SMERNICA

 

Administratívne poplatky:

Zväzovanie listín (za jedno zviazanie) ...........................................................           

1,5 €
Vyhlasovanie v Miestnom rozhlase:
Krátky bežný oznam (do 2 minút).................................................................. 3 €
Dlhší oznam (nad 2 minúty) ............................................................................ 5 €
Blahoželanie k jubileu + hudobná produkcia ............................................ 5 €
Hlásenia po pracovnej dobe a v sobotu o 100 % viac (6 € alebo 10 €)
 
Sadzby písomnej a obrazovej inzercie
Inzercia v Lužnianskom Občasníku
1 riadok pri slovnej inzercii (68 až 72 znakov) .......................................... 1 €
¼ strany nefarebné prevedenie (veľkosť A 6) .......................................... 20 €
Pri celofarebnom prevedení sa určuje (veľkosť A 6) .............................. 25 €
½ strany nefarebné prevedenie (veľkosť A 5) .......................................... 40 €
Pri celofarebnom prevedení sa určuje (veľkosť A5) ............................... 50 €
1 strana nefarebné prevedenie (veľkosť A 4) ........................................... 90 €
Pri celofarebnom prevedení sa určuje (veľkosť A 4) .............................. 100 €
1 cm2 ...................................................................................................................... 0,02 €
 
Inzercia na internetovej stránke obce
Cenník inzercie nasledovne:
Vstupný poplatok za prvých 450 znakov .................................................... 2 €
za každých ďalších 90 znakov .......................................................................... 0,40 €
cena za vloženie obrázku (šírka presne 550px výška max.100px)......
vloženie dodaného obrázku ............................................................................ 2 €
vloženie vrátane výroby obrázku .................................................................. 15 €
cena zverejnenia za 1 mesiac .......................................................................... 10 €
cena za každý ďalší mesiac ............................................................................... 5 €
Cena za zverejnenie v registri prevádzok s obsahom:
obchodné meno, adresa, otváracia doba, kontakt ................................ 0 €
 
Prenájom priestorov na obecnom úrade:
Sobášna sieň v čase vykurovacieho obdobia ......................................... 20 €
Sobášna sieň v čase letného obdobia ....................................................... 15 €
Zasadacia miestnosť v čase vykurovacieho obdobia ........................... 15 €
Zasadacia miestnosť v čase letného obdobia ......................................... 10 €
   
Touto smernicou sa ruší platnosť internej smernice zo dňa 07.05.2012
 
Dunajská Lužná, 07. 05 2013
Štefan JURČÍK, v.r.
starosta obce

INTERNÁ SMERNICA - Sadzobník poplatkov

 


Sadzobník správnych poplatkov vyberaných obcou Dunajská Lužná s účinnosťou
od 1. októbra 2017 nájdete tu:             
                                                               Sadzobník správnych poplatkov