Dunajská Lužná - Zjednodušená verzia stránok pre seniorov

Nastavenie veľkosti písma
+

Informácia o činnostiach v rafinérii Slovnaft v Bratislave počas mesiaca január 2020


V mesiaci január nie sú v rafinérii Slovnaft naplánované odstávky výrobných zariadení, ani činnosti, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na život obyvateľov okolitých mestských častí a obcí a ich komfort.
V decembri 2019 boli dňa 21.12.2019 v čase od 21:10 h do 21:40 h vykonané informatívne kontrolné merania výšky hladiny hluku na vopred určených miestach. Najvyššia nameraná hodnota 52 dB bola zistená na kontrolnom mieste ČS Slovnaft – ulica Svornosti o 21:10 h. Najnižšia hodnota 45 dB bola nameraná na kontrolnom mieste Podunajské Biskupice – Staromlynská ul. č. 2 o 21:30 h a Podunajské Biskupice – ul. 8. mája.
Priemerná nameraná hodnota výšky hladiny hluku za sledované obdobie mimo areálu SLOVNAFT, a. s., predstavuje 49 dB.
 

Protokol z kontrolného merania hladiny hluku

 

Dátum zvesenia: 31. 1. 2020 Zodpovedá: Ing. Jana Dubovcová