Rozhlas

Rozhlas

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Späť

Informácia o komunálnom odpade – výmery, úhrady, nálepky

 

Počas mesiaca január si  budú môcť občania podávať žiadosti na zmenu doterajšieho stavu, napr. na zmenu veľkosti nádoby, žiadosti o úľavu na poplatku (žiada sa každoročne), zmenu doručovacej adresy pre rozhodnutia.
K výmene nádoby je potrebné doniesť na hospodársku správu obecného úradu prázdnu nádobu a originál podpísanej prihlášky na zmenu vývozu komunálneho odpadu. Predtým si telefonicky overte dostupnosť požadovanej nádoby (tel. 02/40 25 98 35).

Od februára začne obec vystavovať rozhodnutia k poplatku za odpad na rok 2020 a priebežne ich posielať občanom.

Poplatok za komunálne odpady na rok 2020 bude možné uhradiť až po doručení rozhodnutia do vlastných rúk, a to spôsobom uvedeným v rozhodnutí.

Na nálepky na nádobách na rok 2019 sa bude odpad vyvážať do konca marca 2020.
Nálepky  na rok 2020 sa poštou neposielajú, poplatník si ich vyzdvihuje sám na hospodárskej správe  po predložení dokladu o zaplatení.


Tlačivá sú k dispozícii tu - tlaciva/obecny-urad-dunajska-luzna/

 

 

Vyvesené: 16. 1. 2020

Dátum zvesenia: 31. 3. 2020

Zodpovedá: Ing. Jana Dubovcová

Späť

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK