Dunajská Lužná - Zjednodušená verzia stránok pre seniorov

Nastavenie veľkosti písma
+

Oznam o vyhlásení výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa/-ky MŠ, Kaméliová 10, Bratislava

 

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie RIADITEĽ/RIADITEĽKA MATERSKEJ ŠKOLY, Kaméliová 10, 821 07 Bratislava s nástupom od 1. apríla 2020.

Bližšie informácie nájdete tu - Oznam o vyhlásení výberového konania

 

 

Dátum zvesenia: 31. 1. 2020 Zodpovedá: Ing. Jana Dubovcová