Dunajská Lužná - Zjednodušená verzia stránok pre seniorov

Nastavenie veľkosti písma
+

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu doručovateľ/-ka

 

Miesto práce: Obec Dunajská Lužná

Predpokladaný termín nástupu: dohodou

Druh pracovného pomeru: dohoda

Plat: podmienený od doručenej pošty

 

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

- ochota pracovať, bezúhonnosť

- pedantnosť, diskrétnosť

 

Zoznam požadovaných dokladov:

- Žiadosť o zaradenie do výberového konania

- Štruktúrovaný životopis s telefonickým a e-mailovým kontaktom

- Písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Termín doručenia žiadosti do: 31.01.2020.          

Záujemcovia môžu podať písomnú žiadosť osobne do podateľne obecného úradu počas stránkových hodín, alebo zaslať poštou na adresu Obecný úrad, Jánošíkovská 466/7,900 42 Dunajská Lužná, prípadne v stanovenom termíne poslať e-mailom na maria.kissova@dunajskaluzna.sk .

 

Kontaktná osoba:

Mária Kissová, 02/40259817

 

Vyhradzujeme si právo nevybrať ani jedného z uchádzačov.

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          Štefan Jurčík, v. r.

                                                                                                                                             starosta obce       

 

 

 

 

 

Dátum zvesenia: 31. 1. 2020 Zodpovedá: Ing. Jana Dubovcová