Dunajská Lužná - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - Oznámenie o začatom konaní - výrub

Podľa § 82 ods. 7 Zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatom správnom konaní, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

číslo konania: Č. j. OcUDL-2023/1348/14615/Bra

dátum začatia konania: 22.11.2023
dátum zverejnenia informácie: 28.11.2023
lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní: 5 pracovných dní
predmet konania: bližšie v prílohe

Príloha: Oznámenie o začatí správneho konania Typ: PDF dokument, Velkosť: 342.93 kB

Dátum zvesenia: 13. 12. 2023 Zodpovedá: Mgr. Mária Kotusová