Dunajská Lužná - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - Verejná vyhlášk pre Západoslovenská distribučná a.s, - Rozhodnutie o umiestnení stavby pre stavbu novej optickej trasy „ÚOK_SOK 22KV ES P. Biskupice – Šamorín V 228 TS 0751-004 objekt: SO 10 – VN vedenie vonkajšie a SO 26 – Optické vedenie

Dátum zvesenia: 14. 12. 2023 Zodpovedá: Mgr. Mária Kotusová