Dunajská Lužná - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti územného rozhodnutia "Rozšírenie/Prestavba budovy školskej jedálne s kuchyňou"

Dátum zvesenia: 13. 12. 2023 Zodpovedá: Mgr. Mária Kotusová