Dunajská Lužná - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - Verejná vyhláška - Rozhodnutie o schválení Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Senec

Dátum zvesenia: 9. 12. 2023 Zodpovedá: Mgr. Mária Kotusová