Dunajská Lužná - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Zmluvy, faktúry, objednávky

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
14. 6. 2024

Zmluva o nájme hrobového miesta

103-24-02-4

60,00 EUR

Obec Dunajská Lužná

Eva Pavelková

13. 6. 2024

Poistná zmluva

105-24-07-7

743,93 EUR

ČSOB Poisťovňa, a.s.

Obec Dunajská Lužná

13. 6. 2024

Poistná zmluva

104-24-07-7

2 476,12 EUR

ČSOB Poisťovňa, a.s.

Obec Dunajská Lužná

10. 6. 2024

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

102-24-07-1

0,00 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Dunajská Lužná

6. 6. 2024

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 163-22-01-1 zo dňa 26.10.2022

101-24-01-1

0,00 EUR

Obec Dunajská Lužná

Juraj Oríšek

6. 6. 2024

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Dunajská Lužná v roku 2024

099-24-06-1

1 400,00 EUR

Obec Dunajská Lužná

OŠK Dunajská Lužná

5. 6. 2024

Zmluva o vzájomnej spolupráci

100-24-12-1

5 000,00 EUR

Obec Dunajská Lužná

Jednota dôchodcov

31. 5. 2024

Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní kontajnerov

097-24-07-1

0,00 EUR

TextilEco a.s.

Obec Dunajská Lužná

27. 5. 2024

Zmluva o nájme hrobového miesta

095-24-02-4

60,00 EUR

Obec Dunajská Lužná

Štefan Kyščiak

27. 5. 2024

Zmluva o nájme hrobového miesta

094-24-02-4

20,00 EUR

Obec Dunajská Lužná

Štefan Kyščiak

27. 5. 2024

Nájomná zmluva na umiestnenie Boxu balíkovo

093-24-02-1

2 080,50 EUR

Obec Dunajská Lužná

Slovak Parcel Service s.r.o.

24. 5. 2024

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-511-04663

092-24-12-1

0,00 EUR

Fond na podporu umenia

Obec Dunajská Lužná

24. 5. 2024

Dodatok č. 6/2024 k Zmluve o združenej dodávke elektriny

091-24-07-1

0,00 EUR

SPP

Obec Dunajská Lužná

22. 5. 2024

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Dunajská Lužná v roku 2024

089-24-06-1

2 889,00 EUR

Obec Dunajská Lužná

Združenie detí a mládeže OSTROV

21. 5. 2024

Nájomná zmluva

065-24-02-1

56,20 EUR

Mgr. art. Veronika Lešnáková

Obec Dunajská Lužná

21. 5. 2024

Nájomná zmluva

064-24-02-1

112,40 EUR

RNDr. Angelika Jablonická

Obec Dunajská Lužná

16. 5. 2024

Zmluva o zriadení vecného bremena č. VB/174/2024/BVS

088-24-09-1

0,00 EUR

Obec Dunajská Lužná

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. a PEPI s.r.o.

14. 5. 2024

Zmluva o zabezpečení zberu použitých textílií (20 01 11) a šatstva (20 11 10) prostredníctvom zberného kontajnera

087-24-07-1

0,00 EUR

EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU

Obec Dunajská Lužná

13. 5. 2024

Zmluva č. 09/2024 o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve

086-24-07-1

0,00 EUR

KANAL M.P.S. s. r. o.

Obec Dunajská Lužná

13. 5. 2024

Zmluva č. 10/2024 o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve

085-24-07-1

0,00 EUR

KANAL M.P.S. s. r. o.

Obec Dunajská Lužná

13. 5. 2024

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

084-24-07-1

0,00 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Dunajská Lužná

13. 5. 2024

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Dunajská Lužná v roku 2024

083-24-06-1

11 522,50 EUR

Obec Dunajská Lužná

CLISPRO, občianske združenie

13. 5. 2024

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Dunajská Lužná v roku 2024

082-24-06-1

4 143,00 EUR

Obec Dunajská Lužná

DRAGON TAEKWONDO ACADEMY DUNAJSKÁ LUŽNÁ

13. 5. 2024

Zmluva o prevode práv a povinností k hrobovému miestu k zmluve o nájme hrobového miesta č.2024/010401

080-24-02-4

0,00 EUR

Obec Dunajská Lužná

Emília Kollárová a Ivan Fajnor

7. 5. 2024

Zmluva o vzájomnej spolupráci

045-24-12-1

2 500,00 EUR

Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-okolie

Obec Dunajská Lužná

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1-25 z 2501