Obsah

Obecný úrad - tlačivá

 

 

Dane

 

Komunálne odpady
Prihlásenie psa do evidencie
Doprava

 

 

 

Cintoríny

 

Podnikatelia, firmy

 

Kultúra a šport

 

Sociálne veci

 

Matričný úrad

 

Evidencia obyvateľstva (ohlasovňa pobytu) 

 

Dotácie
Stavby