Obsah

Obecný úrad - tlačivá

 

 

Dane

 

Komunálne odpady

 

Doprava
  • Žiadosť o vydanie povolenia k dopravnému značeniu dodatkovou tabuľkou „OKREM VOZIDIEL S POVOLENÍM OBCE  DUNAJSKÁ LUŽNÁ"
pdf doc
  • Potvrdenie zamestnávateľa o pridelení služobného motorového vozidla
pdf doc
  • Čestné vyhlásenie
pdf doc

 

 

Cintoríny

 

Podnikatelia, firmy

 

Kultúra a šport

 

Sociálne veci

 

Matričný úrad

 

Evidencia obyvateľstva (ohlasovňa pobytu) 

 

Dotácie

 

  • Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce pre všeobecne prospešné služby a všeobecne prospešné účely
pdf doc
  • Zúčtovanie dotácie poskytnutej obcou Dunajská Lužná
pdf doc

 

Stavby