Obsah

Podľa podmienok uvedených v § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov môže obecné zastupiteľstvo v Dunajskej Lužnej pri schválenom počte 11- tich  poslancov obecného zastupiteľstva  pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva utvoriť

a) viacmandátové tri volebné obvody,

b) jeden volebný obvod.

Na základe toho starosta obce vyhlásil anketu, v ktorej sa obyvatelia obce mohli od 13.07.2015 do 15.10.2015 vyjadriť, ktorá z uvedených možností by im viac vyhovovala.

Do ankety sa zapojilo 291 obyvateľov. Za jeden volebný obvod hlasovalo celkom 228 obyvateľov, za tri volebné obvody 63 obyvateľov.