Obsah

 

Oznámenie o uložení písomnosti č. 40P/106/2020 na 15 dní na Obecnom úrade Dunajská Lužná od:Okresný súd Bratislava III., Nám. biely kríž 7, 836 07 Bratislava pre: Oksana Kapcová, nar. 1976  od 25.05.2023 do 09.06.2023.

 

Oznámenie o uložení písomnosti č. 66Csp/21/2021 na 15 dní na Obecnom úrade Dunajská Lužná od:Okresný súd Bratislava III., Nám. biely kríž 7, 836 07 Bratislava pre: Beáta Balážová, nar. 1974  od 31.05.2023 do 15.06.2023.