Obsah

Oznámenie o doručení a uložení zásielky

  

Obec Dunajská Lužná v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 o hlásení pobytu obyvateľov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov upozorňuje Vojtecha Meszárosa na doručenie písomnosti od Okresného súdu Bratislava III., ktorá je uložená po dobu 15 dní od vyvesenia v podateľni Obecného úradu Dunajská Lužná.

 

Adresát písomnosti:          Vojtech Meszáros

Odosielateľ písomnosti:   Okresný súd Bratislava III.

Písomnosť uložená do:     25.07.2021

 

V Dunajskej Lužnej dňa:    09.07.2021