Obsah

Oznámenie o uložení písomnosti č. 24Csp/65/2022 na 15 dní na Obecnom úrade Dunajská Lužná od: Okresný súd Bratislava III., Nám. biely kríž 7, 836 07 Bratislava pre: Nadežda Šárköziová, nar. 1963 od 23.01.2023 do 07.02.2023.

 

Oznámenie o uložení písomnosti č. 15Csp/3/2020 na 15 dní na Obecnom úrade Dunajská Lužná od: Okresný súd Bratislava III., Nám. biely kríž 7, 836 07 Bratislava pre: Richard Jašura, nar. 2001 od 30.01.2023 do 15.02.2023.

 

Oznámenie o uložení písomnosti č. 12Csp/12/2021 na 15 dní na Obecnom úrade Dunajská Lužná od: Okresný súd Bratislava III., Nám. biely kríž 7, 836 07 Bratislava pre: Ján Hlinka, nar. 1973 od 03.02.2023 do 18.02.2023.