Obsah

Oznámenie o doručení a uložení zásielky

  

Obec Dunajská Lužná v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 o hlásení pobytu obyvateľov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov upozorňuje Rada Čapanda na doručenie písomnosti od Okresného súdu Bratislava III., ktorá je uložená po dobu 15 dní od vyvesenia v podateľni Obecného úradu Dunajská Lužná.

 

Adresát písomnosti:          Rada Čapanda

Odosielateľ písomnosti:   Okresný súd Bratislava III.

Písomnosť uložená do:     28.05.2021

 

V Dunajskej Lužnej dňa:    13.05.2021

 

Oznámenie o doručení a uložení zásielky

  

Obec Dunajská Lužná v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 o hlásení pobytu obyvateľov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov upozorňuje Vojtecha Mészárosa na doručenie písomnosti od Okresného súdu Bratislava III., ktorá je uložená po dobu 15 dní od vyvesenia v podateľni Obecného úradu Dunajská Lužná.

 

Adresát písomnosti:          Vojtech Mészáros

Odosielateľ písomnosti:   Okresný súd Bratislava III.

Písomnosť uložená do:     15.05.2021

 

V Dunajskej Lužnej dňa:    30.04.2021

 

Oznámenie o doručení a uložení zásielky

  

Obec Dunajská Lužná v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 o hlásení pobytu obyvateľov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov upozorňuje Martinu Vodanovič na doručenie písomnosti od Okresného súdu Bratislava III., ktorá je uložená po dobu 15 dní od vyvesenia v podateľni Obecného úradu Dunajská Lužná.

 

Adresát písomnosti:          Martina Vodanovič

Odosielateľ písomnosti:   Okresný súd Bratislava III.

Písomnosť uložená do:     21.05.2021

 

V Dunajskej Lužnej dňa:    06.05.2021

 

Oznámenie o doručení a uložení zásielky

  

Obec Dunajská Lužná v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 o hlásení pobytu obyvateľov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov upozorňuje Richarda Jašuru na doručenie písomnosti od Okresného súdu Bratislava III., ktorá je uložená po dobu 15 dní od vyvesenia v podateľni Obecného úradu Dunajská Lužná.

 

Adresát písomnosti:          Richard Jašura

Odosielateľ písomnosti:   Okresný súd Bratislava III.

Písomnosť uložená do:     21.05.2021

 

V Dunajskej Lužnej dňa:    06.05.2021