Obsah

Oznámenie o doručení a uložení zásielky

  

Obec Dunajská Lužná v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 o hlásení pobytu obyvateľov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov upozorňuje Vojtecha Mészárosa na doručenie písomnosti, ktorá je uložená po dobu 15 dní od vyvesenia v podateľni Obecného úradu Dunajská Lužná.

 

Adresát písomnosti:          Vojtech Mészáros, 1974, 900 42 Dunajská Lužná

Písomnosť uložená do:     20.01.2022

 

V Dunajskej Lužnej dňa:    04.01.2022

 

Oznámenie o doručení a uložení zásielky

  

Obec Dunajská Lužná v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 o hlásení pobytu obyvateľov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov upozorňuje Štefana Banyáka a Katarínu Banyákovú na doručenie písomnosti, ktorá je uložená po dobu 15 dní od vyvesenia v podateľni Obecného úradu Dunajská Lužná.

 

Adresát písomnosti:          Štefan Banyák, 1984, 900 42 Dunajská Lužná a Katarína Banyáková, 1986, 900 42 Dunajská Lužná

Písomnosť uložená do:     23.01.2022

 

V Dunajskej Lužnej dňa:    07.01.2022

 

Oznámenie o doručení a uložení zásielky

  

Obec Dunajská Lužná v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 o hlásení pobytu obyvateľov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov upozorňuje Richarda Jašuru na doručenie písomnosti, ktorá je uložená po dobu 15 dní od vyvesenia v podateľni Obecného úradu Dunajská Lužná.

 

Adresát písomnosti:          Richard Jašura, 2001, 900 42 Dunajská Lužná

Písomnosť uložená do:     30.01.2022

 

V Dunajskej Lužnej dňa:    13.01.2022

 

Oznámenie o doručení a uložení zásielky

  

Obec Dunajská Lužná v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 o hlásení pobytu obyvateľov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov upozorňuje Briana Stankovského na doručenie písomnosti, ktorá je uložená po dobu 15 dní od vyvesenia v podateľni Obecného úradu Dunajská Lužná.

 

Adresát písomnosti:          Brian Stankovský, 1992, 900 42 Dunajská Lužná

Písomnosť uložená do:     30.01.2022

 

V Dunajskej Lužnej dňa:    13.01.2022

 

Oznámenie o doručení a uložení zásielky

  

Obec Dunajská Lužná v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 o hlásení pobytu obyvateľov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov upozorňuje Štefana Banyáka na doručenie písomnosti, ktorá je uložená po dobu 15 dní od vyvesenia v podateľni Obecného úradu Dunajská Lužná.

 

Adresát písomnosti:          Štefan Banyák, 1984, 900 42 Dunajská Lužná

Písomnosť uložená do:     01.02.2022

 

V Dunajskej Lužnej dňa:    17.01.2022