Obsah

 

Oznámenie o uložení písomnosti 427EX 561/21 na 15 dní na Obecnom úrade Dunajská Lužná od: JUDr. Jozef Ingr, súdny exekútor, Wolkrova 4, 851 01 Bratislava pre: Monika Sípošová, r. 1990, Dunajská Lužná od 31.05.2022 do 15.06.2022.

Oznámenie o uložení písomnosti 161 EX 241/22 na 15 dní na Obecnom úrade Dunajská Lužná od: JUDr. Patricius Baďura, súdny exekútor, Štefana Rosívala 2, P. O. BOX 14, 841 06 Bratislava pre: Brian Stankovský, r. 1992, Dunajská Lužná od 13.06.2022 do 28.06.2022.