Obsah


Oznámenie o uložení písomnosti ORP-173/ML-SC-2022 na 15 dní na Obecnom úrade Dunajská Lužná od: Obvodné oddelenie Policajného zboru Miloslavov, Obchodná 1999/1, 900 42 Miloslavov pre: Davida Thomasa Hrona, r. 1999, Dunajská Lužná od 16.09.2022 do 02.10.2022.

Oznámenie o uložení písomnosti OU-BA-OZP1-2022/147708-2 na 15 dní na Obecnom úrade Dunajská Lužná od: Okresný úrad Bratislava, odbor živnostenského podnikania, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava pre: Andriya Detsyura, r. 1977, Dunajská Lužná od 16.09.2022 do 02.10.2022.