Obsah

Späť

Kvalita vody v Dunajskej Lužnej

 

Obec Dunajská Lužná v uplynulých dňoch zabezpečila 5  základných rozborov  spodnej vody z vŕtaných studní. I keď výsledky sú priaznivé, starosta obce odporúča každému vlastníkovi – užívateľovi súkromných zdrojov vody, aby si pred ich použitím zabezpečil vlastný rozbor. Rodinné a bytové domy sú napojené na kontrolovanú pitnú vodu z diaľkovodu mesta Šamorín.

 

                                                                                                                                                                                   Štefan Jurčík
                                                                                                                                                                 starosta obce Dunajská Lužná

Protokoly o skúške vody:

PROTOKOL O SKÚŠKE VZORKY č. 2965/2022-PV

PROTOKOL O SKÚŠKE VZORKY č. 2966/2022-PV

PROTOKOL O SKÚŠKE VZORKY č. 2967/2022-PV

PROTOKOL O SKÚŠKE VZORKY č. 2968/2022-PV

PROTOKOL O SKÚŠKE VZORKY č. 2994/2022-PV

     Aktualizované: Obecný úrad dňa 29.07.2022

 

Tu nájdete informácie ku kvalite vôd v našej obci: obcan/zivotne-prostredie/ochrana-vod-a-vodarenstvo/


Informácie zverejňované v uvedenom linku sú priebežne aktualizované.

   Zverejnené: Obecný úrad dňa 04.07.2022

 

Vyvesené: 17. 8. 2022

Späť