Obsah

Späť

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe


Oznamujeme dobrovoľnú dražbu, ktorá sa bude konať 18.08.2022 o 10:00 h v CULTUS RUŽINOV, a. s., Ružinovská 28, 820 09 Bratislava, miestnosť č. 214 na 1. poschodí.

Bližšie informácie nájdete tu - Oznámenie o dobrovoľnej dražbe.

 

Vyvesené: 21. 7. 2022

Dátum zvesenia: 18. 8. 2022

Späť