Obsah

Späť

Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe

 

Oznamujeme opakovanú dobrovoľnú dražbu, ktorá sa bude konať 18.08.2022 o 11:00 h v CULTUS RUŽINOV, a. s., Ružinovská 28, 820 09 Bratislava, miestnosť č. 214 na 1. poschodí.

Bližšie informácie nájdete tu - Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe.

 

Vyvesené: 4. 8. 2022

Dátum zvesenia: 18. 8. 2022

Späť