Obsah

Späť

Oznámenie o strategickom dokumente "Zmeny a doplnky územného plánu obce Dunajská Lužná č. 7, rok 2022“

 

Obec Dunajská Lužná v zmysle § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov zverejňuje Oznámenie o strategickom dokumente "Zmeny a doplnky územného plánu obce  Dunajská Lužná č. 7, rok 2022“.

Tu nájdete:

Oznámenie o strategickom dokumente "Zmeny a doplnky územného plánu obce  Dunajská Lužná č. 7, rok 2022“

Oznámenie pre verejnosť 

Vyvesené: 9. 5. 2022

Dátum zvesenia: 24. 5. 2022

Zodpovedá: Magdaléna Hanuliaková

Späť