Obsah

Späť

Verejná vyhláška - Kolaudačné rozhodnutie na stavbu Rýchlostná cesta R7 Bratislava - Dunajská Lužná

Vyvesené: 22. 6. 2022

Dátum zvesenia: 7. 7. 2022

Späť