Obsah

Späť

Verejná vyhláška - Kolaudačné rozhodnutie na stavebné objekty SO 101, 102, 103, 201, 203, 207, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 301, 501, 790-01 stavby „Rýchlostná cesta R7 Dunajská Lužná - Holice“

Vyvesené: 5. 8. 2022

Dátum zvesenia: 21. 8. 2022

Späť