Obsah

Späť

Verejná vyhláška - Kolaudačné rozhodnutie na stavebné objekty SO 101,102, 201-01, 201-02, 203, 204, 206, 207, 208, 251, 252, 261, 301, 501, 791-01 stavby „Rýchlostná cesta R7 Bratislava - Dunajská Lužná“

Vyvesené: 5. 8. 2022

Dátum zvesenia: 21. 8. 2022

Späť