Obsah

Späť

Verejná vyhláška - Oprava zrejmej chyby v písaní - oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby

Vyvesené: 28. 7. 2022

Dátum zvesenia: 12. 8. 2022

Späť