Obsah

Späť

Verejná vyhláška - Oznámenie o verejnom prerokovaní územnoplánovacej dokumentácie

Vyvesené: 21. 4. 2022

Dátum zvesenia: 7. 6. 2022

Zodpovedá: Magdaléna Hanuliaková

Späť