Obsah

Späť

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho konania s miestnym zisťovaním DOPRAVOPROJEKT, a. s.

Vyvesené: 3. 5. 2022

Dátum zvesenia: 18. 5. 2022

Späť