Obsah

Späť

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí kolaudačného konania na stavbu Rýchlostná cesta R7 Dunajská Lužná-Holice

Vyvesené: 29. 7. 2022

Dátum zvesenia: 14. 8. 2022

Späť