Obsah

Späť

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania o využití územia a umiestnení stavieb a upustení od ústneho konania Radové garáže Dunajská Lužná, Úzka ulica

Vyvesené: 8. 6. 2022

Dátum zvesenia: 23. 6. 2022

Späť