Obsah

Späť

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením pre navrhovateľa SPECTRA INVEST, s.r.o. a EUROHOME, s.r.o.

Vyvesené: 27. 9. 2022

Dátum zvesenia: 12. 10. 2022

Späť