Obsah

Späť

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania

Vyvesené: 5. 10. 2022

Dátum zvesenia: 20. 10. 2022

Späť