Obsah

Späť

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania na stavbu “Doplnenie technickej infraštruktúry D. Lužná, SO 01 VN rozvody, preložka“

Vyvesené: 14. 11. 2022

Dátum zvesenia: 29. 11. 2022

Späť