Obsah

Späť

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania

 

Tu nájdete Verejnú vyhlášku - Oznámenie o začatí územného konania pre navrhovateľa spoločnosť Lužná pod Lesom, s.r.o. a Situáciu.

 

Vyvesené: 5. 8. 2022

Dátum zvesenia: 21. 8. 2022

Späť