Obsah

Späť

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby

Vyvesené: 26. 7. 2022

Dátum zvesenia: 10. 8. 2022

Späť