Obsah

Späť

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby

 

Tu nájdete:

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby pre navrhovateľa Grunder Lužná s. r. o.

Situácia

 

Vyvesené: 21. 11. 2022

Dátum zvesenia: 6. 12. 2022

Späť