Obsah

Späť

Verejná vyhláška - Rozhodnutie o prerušení kolaudačného konania na stavbu Rýchlostná cesta R7 Bratislava-Dunajská Lužná

Vyvesené: 20. 6. 2022

Dátum zvesenia: 5. 7. 2022

Zodpovedá: Ing. Jana Dubovcová

Späť