Obsah

Späť

Verejná vyhláška - Rozhodnutie o prerušení kolaudačného konania na stavbu Rýchlostná cesta R7 Bratislava - Dunajská Lužná

Vyvesené: 9. 9. 2022

Dátum zvesenia: 25. 9. 2022

Späť