Obsah

Späť

Verejná vyhláška - Rozhodnutie o prerušení kolaudačného konania na stavbu Rýchlostná cesta R7 Dunajská Lužná - Holice

Vyvesené: 20. 6. 2022

Dátum zvesenia: 5. 7. 2022

Späť