Obsah

Späť

Verejná vyhláška - Rozhodnutie o prerušení kolaudačného konania na stavbu Rýchlostná cesta R7 Dunajská Lužná - Holice

Vyvesené: 9. 9. 2022

Dátum zvesenia: 25. 9. 2022

Späť