Obsah

Späť

Verejná vyhláška - Rozhodnutie o umiestení stavby „Základná škola Hamuliakovo"

Vyvesené: 1. 8. 2022

Dátum zvesenia: 16. 8. 2022

Späť