Obsah

Späť

Verejná vyhláška - Rozhodnutie o umiestnení stavby: „IBV Dunajská Lužná – výstavba 10 rodinných domov s dvomi bytovými jednotkami"

Vyvesené: 17. 8. 2022

Dátum zvesenia: 1. 9. 2022

Späť