Obsah

Späť

Verejná vyhláška - Rozhodnutie o umiestnení stavby - „VN prekládka, Nové Košariská“

 

Tu nájdete Verejnú vyhlášku - Rozhodnutie o umiestnení stavby - „VN prekládka, Nové Košariská“, objekty SO 01 – VN prekládka, PS  01 – Doplnenie technológie TS 0027-029 a tu Situáciu.

 

Vyvesené: 27. 7. 2022

Dátum zvesenia: 11. 8. 2022

Späť