Obsah

Späť

Verejná vyhláška - Rozhodnutie o umiestnení stavby  Západoslovenská distribučná a.s.

Vyvesené: 11. 5. 2022

Dátum zvesenia: 26. 5. 2022

Zodpovedá: Magdaléna Hanuliaková

Späť