Obsah

Späť

Verejná vyhláška - Stavebné povolenie na stavbu VN prekládka N. Košariská objekt SO 01- VN prekládka a PS 01 Doplnenie technológie

Vyvesené: 9. 11. 2022

Dátum zvesenia: 24. 11. 2022

Späť