Obsah

Späť

Verejná vyhláška - Územné rozhodnutie o umiestnení stavby

Vyvesené: 13. 9. 2022

Dátum zvesenia: 28. 9. 2022

Späť