Obsah

Späť

Verejná vyhláška - DOPRAVOPROJEKT, a.s. - oznámenie o začatí kolaudačného konania s miestnym zisťovaním

Vyvesené: 2. 5. 2022

Dátum zvesenia: 17. 5. 2022

Zodpovedá: Magdaléna Hanuliaková

Späť