Obsah

Späť

Všeobecne záväzné nariadenie obce Dunajská Lužná č. 3/2022, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Obce Dunajská Lužná č. 4/2017 o podmienkach na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane

Vyvesené: 5. 10. 2022

Dátum zvesenia: 20. 10. 2022

Zodpovedá: Magdaléna Hanuliaková

Späť