Obsah

Späť

VZN obce Dunajská Lužná č. 05/2022, ktorým sa mení VZN č. 03/2017 o poskytovaní finančného príspevku dôchodcom na úhradu nákladov na stravovanie

Vyvesené: 16. 11. 2022

Dátum zvesenia: 1. 12. 2022

Späť