Obsah

Späť

Zisťovanie Štatistického úradu SR o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu

 

Informujeme verejnosť, že v priebehu roka 2022, s cieľom zabezpečiť pravidelné informácie o účasti obyvateľov na cestovnom ruchu, navštívi vybrané domácnosti v našej obci zamestnanec Štatistického úradu SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením.

Všetky informácie a názory, ktoré domácnosti poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky.

Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke ŠÚ SR na adrese www.statistics.sk alebo telefonicky na t. č. 02/ 69250 410 - Mgr. Roman Schieber, vedúci oddelenia.

Viac sa dozviete aj z listu ŠÚ SR.

 

Vyvesené: 22. 9. 2022

Dátum zvesenia: 31. 12. 2022

Zodpovedá: Ing. Jana Dubovcová

Späť