Obsah

Späť

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Dunajskej Lužnej

Vyvesené: 14. 9. 2022

Dátum zvesenia: 30. 10. 2022

Späť